Davranış Eğitiminde Ödül ve Ceza Sistemi

Anasayfa / Anne & Çocuk / Davranış Eğitiminde Ödül ve Ceza Sistemi

Davranış eğitiminde ödül ve cezanın önemi büyüktür. Davranışın şekillenmesinde istenen davranışların tekrarı, istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasında doğru bir ödül ve ceza sistemi oldukça önemlidir.  Ödül ve ceza etkili kullanıldığında sonuç verirken, çok sık ödül ve ceza vermek bireyi psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir.

Ödül neden verilir ?

Ödül istenen davranışın tekrar sergilenmesi için bireye verilir. Ödülde amaç istenen davranışın tekrarını sağlamaktır. Ödül verilen birey yeniden ödül almak için aynı davranışı sergilemeye istekli hale gelir.  Bu durum kişinin çalışmaya başarılı olmaya daha istekli hale gelmesini sağlar. Genel uyarılmışlık düzeyini yükseltir.

Çok sık ödül vermenin sakıncaları nelerdir ?

Çok sık ödül vermek doğru değildir. Bu sefer kişi ödüle koşullanıp her olumlu davranışında ödül beklentisi içinde olacaktır. Bu durum öğrenmenin doğasına aykırıdır. Ödül kesildiğinde davranış sönecektir. Belli bir süre sonra ödüle alışma söz konusu olup ödül anlam ve değerini yitirecektir.

Ödül verirken nelere dikkat edilir ?

Ödül davranıştan hemen sonra verilmelidir. Hep aynı ödülü vermek bireyin ödüle alışmasına neden olur. Ödül değişken oranlı ve aralıklı olarak verilmelidir. Ödül birey için değerli ve anlamlı olmalıdır.

Ceza neden verilir ?

İstenmeyen davranıştan sonra o davranışı söndürmeye yönelik yapılan uygulamalara ceza denir. Cezada amaç istenmeyen olumsuz davranışın ortadan kalkmasını sağlamaktır.

Çok sık ceza vermenin sakıncaları nelerdir ?

Çok sık ceza vermek doğru değildir. Bazı durumlarda kişi tolere edilmelidir. Çok sık ceza alan bireylerde davranış geçici olarak söner. Otoriter ortamda olmadığı durumlarda davranış tekrarı sağlanır. Çok sık cezalandırılan bireyin psikolojik durumu da bozulur.

Ceza verirken nelere dikkat edilir ?

Ceza davranışa yönelik olmalı, bireyin kişiliğine yönelik olmamalıdır. Cezanın veriliş amacı karşı tarafa iyi hissettirilmelidir. Aynı davranışlar aynı şekilde cezalandırılmalı. Suç ile ceza orantılı olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir